SULU STOKERLİ KAZAN

Kapasite : 250.000 - 1.750.000 kcal/h arası
Tanecik Boyutu : 0,55-21mm
Kazan Tipi : Sıcak Su Kazanı
Yakıt Tipi : Kömür-Prina
Kazan İmalatı : Kompakt ve Rigit
Kullanım Alanı : Broiler, Damızlık Tesisleri
 • Kazan ilk yakışta 70 c̊'yi 45dk ile 60dk arasında görür.
 • Kazan üzerinde bulunan redüktör ve fanlar KW Değeri düşük olduğundan elektrik tasarrufu sağlamış oluyoruz.
 • Stokerli kazanımızın yakacağı kömür tipleri; Fındık Kömür, pirinç kömür ,ceviz kömür, pelet, briket,  odun, gübre partikülleri vb.
 • Kazandan borulara çok daha hızlı sirkülasyon gerçekleşir.
 • Çevreci kazan özelliğindedir çünkü yüksek ısıdan dolayı zararlı CO,CO2,SO2 vb zehirli maddeleri sıfıra indirir.
 • Kül ve cüruf odası aynıdır sistemle gelberi ile aynı odadan alınır.
 • Yakıt bunkeri vardır ve yakıt alıp boşaltma işi otomasyon sistemindeki pano ile gerçekleşir.
 • Stokerli Kazanda Düşük Nem orantısalına göre yakıtlar rahatlıkla yakılabilir.
 • Yakış Türüne Göre seconder hava girişi eklenir ve ani gaz sıkışmalarının önüne geçilir atık gazlar yakılmış olur.
 • Yanma yeri Döküm potadan gerçekleşir ekstra kontrol switch karıştırıcıya komut verir ve dönme haraketi başlamış olur.
 • Karıştırıcı tam turda bir durur alev görmeyen göz kısmında bulunduğundan daha uzun ömüre sahip olur.
 • Encoder dokunmatik ekran otomasyonuna sahiptir.

SULU STOKERLİ KAZAN OTOMATİK YAKIT BESLEMELİ SİSTEM ÇALIŞMA PRENSİBİ

Tankta (bunker) bulunan kömür, zaman ayarlı olarak çalışan redüktörlü motorun hareket ettirdiği mil ve helezonla yakma potasına taşınır. Kömür potanın üstüne dökülmez, alttan beslenir. Ardından gelenlerle kömür üste doğru çıkmaya başlar.

Burada fan motoru ile hava sevk kanallarına gönderilen hava sayesinde cebri bir yanma meydana gelir. Yanma potanın altında değil üst tarafında oluşur. Bu durumda kömür henüz yanmaya başlamadan belli bir ısı seviyesine yükselir ve içinde bulunan yanıcı gazlar kömürden önce potanın üst seviyesine çıkarak yanmaya maruz kalır. Asıl ısının sağlandığı yanıcı gazlar kazan haznesini terk etmeden yanmaya maruz kaldığı için yüksek bir ısı sağlanır.

Yakma potasında kömür yığılmasını önlemek amacıyla redüktörlü motorun çalışma ve duraklama süreleri ayarlanır. Bu ayarla yakma potası üzerinde fazla kömür birikmesi veya potanın kömürsüz kalması önlenmiş olur.

Kazanın üst kısmına veya çıkış borularına monte edilen termostat doğrudan elektrik panosuna bağlantılı olarak çalışmaktadır. Termostatta belirtilen ısı değerine ulaşıldığında tüm sistem otomatik olarak durur. Bu sayede tehlikeli bir durumun ortaya çıkması veya arzu edilenden fazla/az ısı oluşması engellenmiş olur.