İLERİ İTİMLİ HAREKETLİ IZGARALI SİSTEM

İleri itimli Hareketli ızgara sisteminde, özel dizayn edilen ızgara sayesinde odun, kömür, zımpara tozu , fındık kabuğu, kayısı ve zeytin çekirdeği ,vb.katı yakıtlar sorunsuz olarak otomatik besleme ve kül alma prensibine göre yakılabilir.

Kömürün ızgaraya giriş debisi ve hareketli elemanların çalıştırılma hızı, su sıcaklığına ve buhar basıncına bağlı olarak otomatik kumanda sistemi ile kolayca yapılabilir.

Linyit kömürlerin kül ergime derecesi düşük olduğu için ergiyen kül yanmakta olan kömür üzerinde hava geçirmeyen bir cüruf tabakası oluşturmaktadır.

İyi bir yanma olabilmesi için cüruf tabakasının devamlı kırılması gerekmektedir.

Ergiyen cüruf, ızgara elemanlarına yapışarak hava aralıklarının tıkanmasına, ızgara elemanlarının deformasyonuna sebep olmaktadır.

İleri itimli hareketli ızgara sistemi, sıralar halindeki ızgara elemanlarının bir sırası sabit, bir sırası hareketli konstrüksiyonu ile hareketli ızgaranın sabit ızgara üzerinde ileri kayarken yukarıdan alınan cüruf tabakasını kırması hem de yanmakta olan kömürü ileri doğru, yani ızgaranın alt ucuna doğru sürümesi mantığı ile çalışmaktadır. Bu şekilde ızgaranın üst kısmından alt kısmına doğru ilerleyen linyit, kuruma, gazlaşma, tutuşma ve yanma bölgelerinden geçerek kül bölgesine ulaşır ve verimli yanma gerçekleşir.

Izgara elemanları, Cr ve Si alaşımlı temper dökümünden, sıcaklık derecesi 900°C ısıya dayanıklı çelik alaşımlı malzemeden imal edilir.

Izgara tahriki, hidrolik veya redüktörlü sistem ile sağlanır. Yanma havası, ızgara altından verilerek hem ızgaralar korunur hem de iyi bir yanma gerçekleşir.

Yanma sonucu oluşan kül ve cüruf, kırıcılara gelir. Kırıcılardan dökülen küçük parça halindeki cüruflar, kül alma helezonu vasıtası ile istenen noktaya boşaltılır.

Otomatik cüruf toplama ve efektif toz toplama sistemleri ile hava kalitesi koruma yönetmeliğinin öngördüğü değerler de rahatlıkla sağlanır ve üreticiye temiz, verimli, ucuz enerji üretimi olanağı sunulur.

AVANTAJLARI

 • Tüm katı yakıtları yüksek verimde yakar.
 • Odun, biyo-kütle, kömür, zımpara tozu ,fındık kabuğu, kayısı ve zeytin çekirdeği
 • Yüksek basınç değerlerinde çalışmaya uygun konstrüksiyona sahiptir.
 • Termik gerilmeleri yüksek basınçta dağıtacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Yüksek enerji ihtiyaçlarını karşılayacak kapasitelerde imalatı yapılabilir.
 • Ekonomiktir.
 • Süreklilik gösteren çalışma şartlarında ani kızgın su çekişlerinde yüksek performans sağlar.
 • Duman geri dönüşlü tasarımı ile ısı transferinden maksimum düzeyde yararlanma imkanı sağlar.
 • Optimum izolasyon ile maksimum performans sağlar.
 • Minimum baca gazı emisyon oranlarına sahip, çevreye duyarlıdır.
 • Ekonomizersiz yüksek ısıl verim sağlar.
 • Özel konstrüksiyonu sayesinde yakıt tasarrufu sağlar.
 • Müşteri taleplerinin karşılanabilmesi için üretim kapasitesi aralığı genişletilmiştir.
 • Baca gazından ısı geri kazanım yapabilen sistemlere direkt akuple edilebilir.
 • PLC kumanda otomasyon sistemi mevcut olup kazan üzerinde yer alan tüm motorlar hız sürücülü olarak kazan suyu sıcaklığına bağlı oransal çalıştırılır. Yanma verimliliği arttırılırken elektrik maliyetlerinde de azalma meydana gelmektedir.
 • Otomatik yakıt yükleme ve otomatik kül boşaltma yer alan uygulamalarda işçilik maliyetleri azalmaktadır.
 • Tercihe bağlı olarak alev duman boruları bakım kapağına yerleştirilen otomatik patlaç sistemi ile kazan ısı transfer yüzeylerinde zamansal otomatik temizleme yapılabilmektedir.
 • R HIZ SERİSİ 86
Kapasite : 500.000 - 850.000 kcal/h arası
Nemlilik : <%25
Yakıt Büyüklüğü : 0,5-50mm
Kazan Tipi : Sıcak Su
Yakıt Tipi : Kömür-Biyo kütle
Tasarım : kompakt
Kullanım Yeri : Broiler, Damızlık, Seralar
 • R HIZ SERİSİ 108
Kapasite : 700.000 - 1.050.000 kcal/h arası
Nemlilik : <%25
Yakıt Büyüklüğü : 0,5-50mm
Kazan Tipi : Sıcak Su
Yakıt Tipi : Kömür-Biyo kütle
Tasarım : kompakt
Kullanım Yeri : Broiler, Damızlık, Seralar
 • R HIZ SERİSİ 120
Kapasite : 1.000.000 - 1.560.000 kcal/h arası
Nemlilik : <%25
Yakıt Büyüklüğü : 0,5-50mm
Kazan Tipi : Sıcak Su
Yakıt Tipi : Kömür-Biyo kütle
Tasarım : kompakt
Kullanım Yeri : Broiler, Damızlık, Seralar
 • R HIZ SERİSİ 140
Kapasite : 1.350.000 - 1.970.000 kcal/h arası
Nemlilik : <%25
Yakıt Büyüklüğü : 0,5-50mm
Kazan Tipi : Sıcak Su
Yakıt Tipi : Kömür-Biyo kütle
Tasarım : Kompakt
Kullanım Yeri : Broiler, Damızlık, Seralar
 • R HIZ SERİSİ 153
Kapasite : 1.600.000 - 2.270.000 kcal/h arası
Nemlilik : <%25
Yakıt Büyüklüğü : 0,5-50mm
Kazan Tipi : Sıcak Su
Yakıt Tipi : Kömür-Biyo kütle
Tasarım : Kompakt
Kullanım Yeri : Broiler, Damızlık, Seralar
 • R HIZ SERİSİ 169
Kapasite : 3.350.000 - 3.750.000 kcal/h arası
Nemlilik : <%25
Yakıt Büyüklüğü : 0,5-50mm
Kazan Tipi : Sıcak Su
Yakıt Tipi : Kömür-Biyo kütle
Tasarım : kompakt
Kullanım Yeri : Broiler, Damızlık, Seralar
 • R HIZ SERİSİ 114
Kapasite : 1.000.000 - 1.500.000 kcal/h arası
Nemlilik : <%45
Yakıt Büyüklüğü : 0,5-50mm
Kazan Tipi : Sıcak Su
Yakıt Tipi : Kömür-Biyo kütle
Tasarım : Modüler
Kullanım Yeri : Broiler, Damızlık, Seralar
 • R HIZ SERİSİ 2K
Kapasite : 1.980.000 - 3.170.000 kcal/h arası
Nemlilik : <%25
Yakıt Büyüklüğü : 0,5-50mm
Kazan Tipi : Sıcak Su
Yakıt Tipi : Kömür-Biyo kütle
Tasarım : Kompakt
Kullanım Yeri : Broiler, Damızlık, Seralar